Kan vem som helst handla varor i Brothers online shop?

  • Brothers expedierar inte beställningar till personer under 18 år då man enligt lag måste man vara myndig för att ingå ett avtal. Du måste vara bosatt i Sverige och det går bara att betala med svenska betalkort.

  • Fick du svar på din fråga?