Finns det någon risk att lämna ut personuppgifter eller kontokortsnummer på Brothers.se?

  • Brothers garanterar din trygghet. Alla uppgifter överförs krypterat. För alla korttransaktioner tillämpas SSL (Secure Socket Layer). Transaktionerna är krypterade. Vi kontrollerar alltid kortets giltighet och att det finns täckning på köpesumma. Brothers förbehåller sig rätten att neka kortköp. Brothers följer alltid allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

  • Fick du svar på din fråga?